vælg et emne
... eller vælg et emne

Nyt fra sundhedsforskningen

22-01-2019

Reproduktive faktorer, livsstil og kostvaner blandt gravide kvinder i Grønland: ACCEPT delundersøgelsen 2013-2015. Læs kvartalets tal fra Grønlandsmedicinsk selskab her.

Anaana
Foto: Ulrik Bang

Reproduktive faktorer, livsstil og kostvaner blandt gravide kvinder i Grønland: ACCEPT delundersøgelsen 2013-2015. Af: Anne Seneca Terkelsen. Tlf. +45 51521803

Grønlandsmedicinsk Selskab udgiver 4 gange om året ”Kvartalets tal fra sundhedsforskningen i Grønland”. ”Kvartalets tal” er en bearbejdning af udvalgte artikler om sundhedsforhold i Grønland.