vælg et emne
... eller vælg et emne

Udsættelser af ikke-kritiske aktiviteter i Sundhedsvæsenet

18-03-2020

Når nedlukningen af luftfart i Grønland samt til og fra landet træder i kraft på fredag den 20. marts vil det have betydning for dele af Sundhedsvæsenets funktioner. Det gælder planlagte operationer, visse ambulante besøg og kontroller.

Alle kritiske funktioner vil såfremt forholdende gør det muligt blive opretholdt. Det betyder at akutte behandlinger og behandling af alvorlige sygdomme som eksempelvis behandling af kræft gennemføres som normalt.
Behandlinger og aktiviteter, som kan udsættes, uden at det går ud over patienternes helbredstilstand vil blive rykket, oplyser styrelseschef Malene Nielsen. De, der får udsat aftaler, vil få en ny aftale på et senere tidspunkt. Er man fx indstillet til at få et nyt knæ, så vil patienten selvfølgelig blive opereret, når vi er ovre Coronavirusepidemien, siger Malene Nielsen Styrelseschef i Sundhedsvæsenet.

Ring ikke
Sundhedsvæsenet tager selv direkte kontakt til de patienter, der får udsat deres aftale. Dette vil ske i løbet af de næste dage. Sundhedsvæsenet opfordrer derfor patienter til ikke at ringe, men afvente henvendelse fra Sundhedsvæsenet vedr. deres aftale .

 

For yderligere information vedr. denne meddelelse kontakt da: Sundhedsledelsen@peqqik.gl.