vælg et emne
... eller vælg et emne

Gradvis øgning af aktiviterne i Sundhedsvæsenet

22-04-2020

Under den fortsatte inddæmningsstrategi skal Sundhedsvæsenet være klar til håndtering af COVID-19 syge patienter, og patienter med mistanke om smitte med coronavirus. Samtidig skal en gradvis øgning af andre aktiviteter dog også påbegyndes.

Øgningen af sundhedsvæsenets aktiviteter betyder, at der skal håndteres COVID-19 syge patienter og patienter med mistanke om smitte med coronavirus – og samtidigt varetages et større antal patienter, der skal undersøges og behandles for mange andre sygdomstilstande.

Sundhedsvæsnet har under hele forløbet varetaget de akutte patienter og patienter der blev vurderet til ikke at kunne vente i flere måneder. Nu øges aktiviteten til også at omfatte en række undersøgelser, tiltag og behandlinger der ellers kunne have ventet i månedsvis.

Fortsat afstand og reguleringer
Aktiviteten på hele sundhedsområdet øges derfor, dog stadig med respekt for de smittebegrænsende anbefalinger som afstand og hygiejne.

Det betyder bl.a.:
•At telemedicin anvendes mest muligt i behandlingen af patienterdvs. konsultationer over telefon og Skype
•At personlig fremmøde i sundhedsvæsenet ved mistanke om smitte med COVID-19, fortsat frabedes
•At der fortsat vil være regulering af antal personer i venteværelser, kaffestuer, konferencerum mm.
•Og at der fortsat vil være stramme restriktioner i forhold til besøgende og ledsagere

Øgning af aktiviteter
Øgningen af sundhedsvæsenets aktiviteter vil i første omgang være i forbindelse medundersøgelser og behandlinger, der kan håndteres lokalt uden rejseaktivitet af hverken patienter og personale.

Eksempler på aktiviteter der gradvist vil blive øget:
•Vaccinationer
•Børneundersøgelser
•Livsstilskonsultationer
•Kontrol og opfølgning på kroniske tilstande
•Tandbehandling og kontroller
•Ambulante aktiviteter
•Planlagte, elektive operationer
•Genoptræning

Naalakkersuisoq for Sundhed Martha Abelsen udtaler:
” Det er vigtigt, at der ikke unødigt skabes en stor pukkel med længere ventelister i sundhedsvæsenet. Øgningen sker derfor for at sikre den enkelte borgers sundhedstilstand og befolkningens folkesundhed som helhed.”

Funktioner, der ikke har en direkte og afgørende indvirkning på borgers sundhed, funktionsniveau, livskvalitet eller arbejdsevne, prioriteres fortsat ikke. Det sker ud fra hensynet om fortsat at reducere sociale kontakter og derved mindske risikoen for smittespredning.

For spørgsmål vedr. denne pressemeddelelse:
Sundhedsledelsen@peqqik.gl eller mobil +299 48 35 01